Praktyczna diagnostyka narządu ruchu cz.1

Kurs poświęcony praktycznemu podejściu do diagnostyki narządu ruchu. Na szkoleniu nauczysz się: znaczenia wywiadu, prawidłowego wykonywania i interpretacji testów klinicznych, badania manualnego mięśni oraz stawów, podstaw diagnostyki rentgenowskiej, wybranych elementów anatomii palpacyjnej.

Wymagania – Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy, studentów min. drugiego roku studiów I stopnia. Konieczna znajomość anatomii i fizjologii.

Czas trwania kursu: 16 h (2 dni)

Cena kurs grupowy:
1200 zł
Zapisz się Mamy wolne miejsca
Dla tego kusu możliwe jest uzyskanie dofinansowania Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.

Obręcz miednicza, odcinek lędźwiowo – krzyżowy kręgosłupa

 1. Wywiad – cel, sposób prowadzenia
 2. Ocena dokumentacji medycznej
 3. Diagnostyka rentgenowska L/S, miednicy, bioder, kończyn dolnych
 4. Ocena statyczna i dynamiczna postawy ciała
 5. Testy mięśniowe i ich znaczenie
 6. Testy stawowe i ich znaczenie
 7. Testy różnicujące
 8. Badanie statyki miednicy
 9. Badanie i ocena stawów krzyżowo – biodrowych
 10. Badanie i ocena stawów biodrowych
 11. Badanie i ocena stawów kolanowych
 12. Badanie i ocena stawów skokowych
 13. Badanie i ocena stawów śródstopia i palców stóp
 14. Studium przypadków

Zapisz się na ten kurs!

Zapisując się na masaż zgadzasz się z warunkami regulaminu szkoleń w Medical-School - regulamin