Praktyczna diagnostyka narządu ruchu cz.2

Kurs poświęcony praktycznemu podejściu do diagnostyki narządu ruchu. Na szkoleniu nauczysz się: znaczenia wywiadu, prawidłowego wykonywania i interpretacji testów klinicznych, badania manualnego mięśni oraz stawów, podstaw diagnostyki rentgenowskiej, wybranych elementów anatomii palpacyjnej.

Wymagania – Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy, studentów min. drugiego roku studiów I stopnia. Konieczna znajomość anatomii i fizjologii.

Czas trwania kursu: 16 h (2 dni)

Cena kurs grupowy:
1200 zł
Zapisz się Mamy wolne miejsca
Dla tego kusu możliwe jest uzyskanie dofinansowania Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.

Obręcz barkowa, odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa

  1. Diagnostyka rentgenowska C, Th, kończyn górnych
  2. Ocena równowagi połączenia głowowo – szyjnego
  3. Testy mięśniowe i ich znaczenie
  4. Testy stawowe i ich znaczenie
  5. Testy różnicujące
  6. Badanie i ocena kompleksu ramienno – łopatkowo – obojczykowego
  7. Badanie i ocena stawów łokciowych
  8. Badanie i ocena stawów nadgarstka
  9. Badanie i ocena stawów śródręcza i palców rąk
  10. Studium przypadków

Zapisz się na ten kurs!

Zapisując się na masaż zgadzasz się z warunkami regulaminu szkoleń w Medical-School - regulamin